tirsdag 5. september 2006

TOMATIS

Da har vi vært og hørt på Mozart og Gregoriansk i 2 timer, og det samme skal vi gjøre i morgen, og to dager etter der. Pause i helgen og så 4 dager i neste uke, og to dager i uken etter der. Håper jeg rekker dette før operasjonen, for dette er med å styrke meg til å stå an av.

http://www.tomatis.no

Jeg blir helt ruset av å være der. Jeg er så glad vi kom oss dit, at vi prioriterte oss sjøl så pass. Per Kristian og jeg har gått en runde før. Da jobbet han med språket, det gav særdeles gode resultater på han.

Folka som jobber der er får meg til å føle meg bra. De har en innsikt og en dybde på det de holder på med, som jeg sjelden møter.

Alfred A. Tomatis er en fransk øre-nese-hals lege, og sønn av en operasanger. Tomatis ble interessert i å forstå hvorfor så mange proffe sangere hadde en tendens til å lide av betydelig reduksjon av stemmekvalitet tidlig (bedre å starte som Dyland og øke etter hvert kanskjeJ? Han konkluderte etter en rekke ekperimenter at stemme- og musikkevner hos mennesker hang direkte sammen med deres evne til å høre. Han utviklet en metode for å trene øret, for på den måten å forbedre stemmekvalitet. Siden har han jobbet med å gjøre det ”elektroniske øret” bedre.

Tomatis mener at det å høre er en passiv prosess, lytte er en aktiv prosess. Å lytte er intimt knyttet til oppmerksomhet, språkutvikling og emosjonelt velvære osv. Tomatis-metoden har hjelpt mange enkeltindivider med stemme, språk, lærings- og kommunikasjonsevner.

Kort og godt, så bruker de lydstimulering for å trene opp og utvikle lytteevne. Alle får eget lytteprogram. Det ”elektroniske øret” har en forsterker med to lydkanaler. En kanal forsterker lavfrekvent innhold i inkomne lyder, samtidig som den skal minske høyfrekvente lyder. Dette simulerer passiv lytting. Når lyden når et bestemt volum, aktiverer den en ”port” som omdirigerer lyden til den andre kanalen.. Den andre kanalen har motsatt oppgave, forminsker lavfrekvent innhold i lyder, og øker de høyfrekvente. Dette simulerer aktiv lytting. Som konsekvens av denne raske skiftningen av lyd fra den ene kanlaen til den andre, oppfattes lyden som pulserende. Denne pulseringen trener hørselssystemet og forsterker lydens stimulerende påvirkning.

Her snakker vi om språk, kroppsholdning og kommunikasjon, jeg synes det er vanvittig spennende.

John Arvid lager invitasjon til gebursdagen sin.
Jeg føler meg glad og fornøyd med dagen. Jeg har besluttet meg for at det er lov å ha det bra. Livet er rikt og det er bare å ta det. Jeg snakket med Vigdis som jobbet der i dag. Hun synes at jeg ser ”frash ut”. Det er noe med når i livet en møter på motstand og det er noe med hvordan man tar det.

Jeg forbeholder meg retten til å samle krefter, og gjøre det jeg liker og oppleve min egen kamp, med mine følelser og ikke bry meg om forventninger og analyseringer om hvordan vi burde ta det. Fri fra andres forventninger!

Livet er rikt, ta det!

Betty

Ingen kommentarer: