onsdag 27. juni 2007

Bergtatt

I dag har jeg stort sett bare vært bergtatt av livet, det er vel ikke særlig mye å skrive hjem om (eller kanskje nettopp, at det er det), men siden jeg engang skriver blogg, så gjør jeg det.

Jeg har i dag greid å innfri et av sommerens mål, bare sitte og være, og det funket fint. Før lå tryggheten min i ha planer, nå er tryggheten bare en plan om å være, og det virker fint.TOMATIS har skjerpet mine sanser, hørselen funker og jeg senser. Jeg hører på måkelyder og ospen som synger sine sanger. Hvert løv med sine stive blader, som klinger, og fuglene med sine vinger, og alt jeg kan er bare å høre.

Og lære...livet har mere i gjære, enn jeg makter å ta inn over meg. Per Kristian og jeg går til en trollmann, og vi er enige om at vi har det bedre, sammen - når noen hjelper oss og forstå hvor enkelt livet egentlig er.

Per Kristian, min skjønne.

John Arvid vil alltid prøve mere.

Ruben har bare vært hjemom for å snu, - ny tur. Østersund er heldig!

kanksje ikke en så leidback dag for andre, men for meg en utrolig forandring.

Det er underlig, men i dag tror jeg at livet er kommet for å bli.

God kveld,

Betty

Ingen kommentarer: