fredag 7. juli 2006

ÅRDAL


Gode gamle venner

Det er Den Draumen

Det er den draumen me ber på

At noko vedunderleg skal skje,

At det må skje –

At tidi skal opne seg,

At hjarta skal opne seg,

At dører skal opna seg,

At berget skal opna seg,

At kjeldor skal springa –

At draumen skal opna seg,

At me ein morgonstund skal glida inn

På ein våg me ikkje har visst um.

Olav. H. Hauge, Dropar i Austavind, 1966

Nå er vi hos våre gode venner Kristin og Rune. Årdal er vakkert

og vi har det fint.

God kveld, Betty


The Tattoo

Ingen kommentarer: