søndag 2. juli 2006

Velferdstaten

Vårt kongerike Norge har et trygdesystem, et sikkerhetsnett som skal hjelpe deg når du blir syk. Hvorfor sitter det en hel forsamling med folk her, som har vært gjennom mer enn man som menneske egentlig kan makte, og ikke vet hvilke rettigheter vi har eller føler oss lurte eller kjenner oss forbanna?

Fra i morgen tidlig av, 03.07.06 kl 08:00,heter det NAV folkens, Norges arbeids- og velferdsforvaltning. Ikke arbeidskontor eller trygdekontor eller lignende. Intensjonen er å ha alt på et sted og gjøre det bedre for brukeren.

Det er mange som har gjort seg kjent med trygdesystemet som er her. Og vi er skjønt enig om at det kommer an på hvem du ramler bort i, hvilken behandling du får. De beste forteller deg hvilke rettigheter du har og driver et service kontor. De værste gir deg en opplevelse av at du prøver å lure de. Men vi her er også enig om at vi heller vil ha jobb og helse, enn penger fra trygden.

Her møter jeg folk som har vært igjennom knallharde behandlinger og som mistenkeliggjordt i forhold til stønader. Det er en regel som heter at du kun kan ha med ledsager hvis du ikke fysisk greier en reise. Hva med den psykiske delen da. Betyr det at når jeg skal operere ny pupp på Telemark sykehus, så får jeg bare dekt reise til meg sjøl? Til en 12 timers operasjon? Og uansett må eg betale 800 kroner selv, fordi eg velger et annet sykehus enn hjemme.

Det er ikke om å gjøre å få dekt alt mulig, men vi har ikke fått kreft sjølvalgt, og vi har betalt skatt. Jeg unner folk hver en krone de har krav på. Det at en familie skal slite økonomisk i tillegg til sykdom er helt på tryne i velstandsnorge. Noen av de som har reist hit har fått dekt reise til hele familien, noen har det ikke. Dette er helt vanvittig. Vi er på FAMILIEREHABILITERING og så får bare en person dekt reise?

Jeg har ikke godt av å hisse meg opp for alle mulige generelle saker og dette er politisk. Jeg får roe meg ned og ta ansvar for mitt eget. Derfor har jeg skrevet et brev til NAV sted og bedt dem få fingen ut i forhold til kompresjonsstrømpe og hanske (kr. 2 250,- x 2 hver 6 uke), som jeg bruker hver dag. Det er drit uverdig å tigge om å ble trodd i Norge.

Jeg sier som jeg sa da jeg var 16 år:

FUCK THE SYSTEM

Systemet er laget for de sterke.

Betty

1 kommentar:

Anonym sa...

Har undret meg over NAV. Muligens forenkling, men etter alt jeg har lest i avisene har jeg ikke funnet ut hvordan de tre etatene - aetat, trygdekontor og sosialkontor, med sine forskjellige fagområder - samtidig skal overholde taushetsplikten de inntil nå har hatt overfor hverandre (hvis ikke klienten fritar for den). Er den bortfalt - og hvordan kommer det ut i forhold til forvaltningsloven?